Μία μικρή προσέγγιση στο χώρο του Internet 

Σήμερα, όλοι γνωρίζουμε, ότι λειτουργούμε, σε ένα κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον που αναπτύσσεται με ρυθμούς ταχύτατους και απαιτήσεις πρωτόγνωρες.

Οι απαιτήσεις της εργασίας μας αλλά και της εν γένει κοινωνικής συμπεριφοράς, δεν είναι πλέον οι ίδιες που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια, ενώ και το νέο περιβάλλον που έρχεται, είναι εν πολλοίς άγνωστο και σίγουρα διαφορετικό από το σημερινό.

Όλοι μας έχουμε αντιληφθεί επίσης, ότι παράλληλα με την υφιστάμενη πραγματικότητα, αναπτύσσεται και μια άλλη τεχνητή, που για πολλούς ακόμη είναι "Γη Αγνωστη", (terra incognita), αλλά σίγουρα , στο άμεσο μέλλον, θα είναι μια νέα πατρίδα για όλους.

Πρόκειται, για την δικτυακή παγκόσμια πολιτεία του Κυβερνοχώρου, το πασίγνωστο Internet, που λειτουργεί και μεγεθύνεται διαρκώς, δημιουργώντας ένα νέο χώρο, εικονικό μεν αλλά όχι φανταστικό.

Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες της ανθρώπινης φύσης, δύνανται να διέλθουν από αυτό το περιβάλλον και αυτό συνεχώς μεγιστοποιείται, με προφανή σκοπό να καλύψει, έως και το 100% της πραγματικής, της υλικής πραγματικότητας.

Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι αυτή η αλλαγή έχει σημαντικότατες, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της ζωής μας. Επειδή όμως, επίσης πέραν πάσης αμφιβολίας, ουσιαστικά πρόκειται για μια παγκόσμια αλλαγή, που συντελείται ήδη και κατ΄ ουσία είναι πλέον μονόδρομος χωρίς δυνατότητα αναστροφής, το κυρίαρχο θα είναι να αντλήσουμε μέσα από αυτήν μόνο ότι δυνατόν θετικό υπάρχει (στο μέτρο που είναι κάτι τέτοιο εφικτό). Έτσι, ας δούμε, με μια γρήγορη μάτια κάποια από τα θετικά αυτά σημεία και ας τα γνωρίσουμε.

Ειδικά λοιπόν, το επιχειρηματικό περιβάλλον στον Κυβερνοχώρο, έχει λαμπρή και ανερχόμενη πορεία. Και αυτό οφείλεται σε δύο σημαντικούς παράγοντες:

  1. Στο ελάχιστο λειτουργικό κόστος που έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα σε σχέση με την φυσική υπόσταση μιας επιχειρηματικής μονάδας ή και ακόμη περισσότερο, από ένα δίκτυο καταστημάτων και
  2. Στο μέγιστο χρονικό περιθώριο χρήσης του εικονικού περιβάλλοντος λειτουργίας ενός e-καταστήματος.

Και, επεξηγηματικά για τους δύο παραπάνω παράγοντες, η απλή παρουσία ενός καταστήματος στον Κυβερνοχώρο κοστίζει περί τα ΕΥΡΩ/ΔΡΧ 117,39/40.000.- ενώ μια πιο λειτουργική παρουσία, που θα έχει όλες τις δυνατότητες ενός πραγματικού καταστήματος δεν ξεπερνά σε κατασκευή τις ΕΥΡΩ/ΔΡΧ 586,94/200.000.- χωρίς κανείς να αποκλείει μεγαλύτερα όρια και φαντασία. Σε ότι αφορά δε, τα χρονικά περιθώρια λειτουργίας, ένα e-κατάστημα καλύπτει 24ωρες/24ωρο & 365 ημέρες/έτος.

Κρίσιμα σημεία στην όλη λειτουργία του Κυβερνοχώρου αποτελούν εκτός των άλλων και:

  • η χωροταξία των διευθύνσεων (URL) και,
  • η επισκεψιμότητά των site's, η δυνατότητα δηλαδή να ξεχωρίζουν ή να προδιαθέτουν με την ονομασία ή το αντικείμενο τους και να δέχονται την επίσκεψη των περιηγητών του διαδικτύου.

Για το μεν αντικείμενο και το περιεχόμενο των διευθύνσεων, η διαδικτυακή πολιτεία έχει φροντίσει από μόνη της, με τα τεχνικά μέσα που διαθέτει,(με τις μηχανές αναζήτησης που είναι πολλές και καλές) την δυνατότητα εύρεσης του ζητούμενου και ποθούμενου προϊόντος.

Για την ονομασία όμως, τα περιθώρια είναι στενά. Υπάρχουν διευθύνσεις (URL) του Κυβερνοχώρου, που αν δεν τις γνωστοποιήσει ο ενδιαφερόμενος με κάποιο τρόπο, οι πιθανότητες να πληκτρολογηθεί, να ζητηθεί δηλαδή μια τέτοια διεύθυνση, είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί, ενώ υπάρχουν διευθύνσεις, που, είτε γιατί είναι "πρώτα ονόματα" λόγω διαφήμισης και αντιπροσωπεύουν πλέον γνωστές επιχειρήσεις, είτε γιατί είναι λέξεις ή φράσεις που έχουν πρωταρχική αξία στο λεξιλόγιο μας τραβούν τους χρήστες σαν μαγνήτης.

Ονόματα όπως, οι γνωστές μάρκες ηλεκτρικών συσκευών, ή οι βιομηχανίες αυτοκινήτων ή και τελικά προϊόντα (π.χ. η Coca-Cola) ή ακόμη και ονόματα διασήμων δημιουργών (π.χ. Valentino) καθοδηγούν συνειρμικά τον χρήστη στην πληκτρολόγηση της διεύθυνσης. Επίσης και λέξεις, που είναι ονόματα γραμμάτων (π.χ. Σίγμα ή Όμικρον) έχουν και αυτά συνειρμική σχέση με τον χρήστη.

Σημαντική προσφορά στην εξυπηρέτηση των χρηστών και ουσιαστικά των προβαλλομένων επιχειρήσεων έχουν οι διαδικτυακές πύλες. Αυτές, διαχειρίζονται την παρουσία επιχειρηματικών κατά βάση διευθύνσεων, τις οποίες προβάλλουν ουσιαστικά μέσο της δικής τους επισκεψιμότητας, και οδηγούν έτσι στην αύξηση του αριθμού των προσβάσεων σε site's που διαφορετικά θα είχαν χαμηλή προβολή.

Κλείνοντας την μικρή παρουσίαση για το Internet, πιστεύουμε ότι σε Ένα Μέλλον Που Ήδη Έχει Αρχίσει, είναι σημαντικό να έχουμε όλοι έστω μια μικρή παρουσία. Αυτό σήμερα ίσως φαντάζει κουτό ή άχρηστο, αύριο όμως θα είναι τουλάχιστον απαραίτητο.

Στην Βέροια και φυσικά σε ολόκληρο τον κόσμο (γιατί αύτή είναι η ιδιότητα του Κυβερνοχώρου), η δυναμική παρουσία της Vergina Network ενός δημιουργικού provider, που στο διαδίκτυο θα την επισκεφθείτε στην διευθύνση www.vernet.gr λειτουργεί, φιλοξενώντας στους e-χώρους του, σελίδες επιχειρήσεων που δημιουργούνται από την www.andyweb.gr με χαμηλά κοστολόγια και υψηλή ευκρίνεια και λειτουργικότητα.

Αφήστε λοιπόν φίλοι μου τα πανιά της γνώσης σας να φουσκώσουν από τον άνεμο της νέας εποχής. Ζήστε στο νέο περιβάλλον μέσα από τον κόσμο της παγκόσμιας επικοινωνίας. Γνωρίστε τα λιμάνια του Κυβερνοχώρου. Κάντε κλικ και περάστε τα σύνορα του Μέλλοντος

< Αρχική Σελίδα