Σπύρος Λαμπρινός 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ    ΣΠΥΡΙΔΩΝ  του   Νικολάου

Κατοικία:
1. Οδός  Μόραβα 10   59100  Βέροια  &
2. Οδός  Σιορμανωλάκη 15  59100  Βέροια

Επικοινωνία:
Τηλ: 23310 66373 - Κινητό: 6977 244381
e-mail:
[email protected]
URL: http://www.lamda.gr & http://www.aslanis.gr  

Ηλικία: Έτος Γέννησης 1957/19/12

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος (σύζυγος Φωτεινή Πραπαβέση, (έτος γεν. 1964) οικονομολόγος, υπάλληλος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας).
Παιδιά 2 (θυγατέρες: 1η Νικολέτα Οικονομολόγος έτος γεν 1986 &  2η Χριστίνα Ανθυποπλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού έτος γεν 1991).

Επίπεδο Γενικής Εκπαίδευσης: Απόφοιτος Λυκείου (6τάξιο Γυμνάσιο)

Σπουδές:  A. M. A. C. O. M.  Retail Market, Market Making.

Άλλες Γλώσσες: Στοιχεία Αγγλικών και Γαλλικών.

Εργασιακή Προϋπηρεσία:

·         1981-1982 Περιφερειακός Προϊστάμενος  Πωλήσεων  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ VICTORIA  Α.Ε.Ε.Γ.Α. 

·         1982-1985 Agency Manager  ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.

 • 1985-2000 Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης
 • 1985-87 Ταμειολογιστής. (Κατάστημα Βέροιας)
 • 1987-89 Υπάλληλος Καταθέσεων. (Κατάστημα Βέροιας)
 • 1989-91 Υπάλληλος Κίνησης Κεφαλαίων (Λογιστήριο). (Κατάστημα Βέροιας)
 • 1991-92 Τομέας Υποστήριξης και Έλεγχου. (Κατάστημα Βέροιας)
 • 1992-94 Υπάλληλος Καταθέσεων (Τμήμα Χρηματιστηρίου και Ομολόγων).(Κατάστημα Βέροιας)
 • 1995-96 Υπάλληλος Χορηγήσεων. (Κατάστημα Βέροιας)
 • 1996-97 Προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντροδυτικής Μακεδονίας (Προϊόντα Ιδιωτών - Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων).
 • 1997-98 Προϊστάμενος Πελατείας Ιδιωτών και Επιχειρήσεων. Account Officer. (Κατάστημα Νάουσας)
 • 1998-00 Υποδιευθυντής Πελατείας Ιδιωτών και Επιχειρήσεων. Account Officer. (Κατάστημα Βέροιας)
 • 2000-Σήμερα: Τράπεζα Πειραιώς.
 • 2000-01 Υποδιευθυντής Πελατείας Ιδιωτών και Επιχειρήσεων. Account Officer. (Κατάστημα Βέροιας)
 • 11/2001 - 07/2002 Διευθυντής Καταστήματος  Τράπεζας Πειραιώς. (Κατάστημα Έδεσσας)
 • 07/2002 - 06/2010 Υποδιευθυντής Εργασιών, Διοικητικού, Ιδιωτών & Επιχειρήσεων. Account Officer. (Κατάστημα Βέροιας).
 • 07/2010 - Σήμερα Υποδιευθυντής . (Κατάστημα Αλεξάνδρειας).
Επιμόρφωση: Πλήθος Ασφαλιστικών, Τραπεζικών και λοιπών Σεμιναρίων: (Καταθέσεων-Εργασιών,    Χρηματιστηρίου, Τραπεζικό Marketing, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Παραγώγων & Δευτερογενούς Αγοράς, Νέου Λογιστικού Σχεδίου, Ψυχολογίας Πωλήσεων, SPIN, Rating, Credit Analysis, Leasing, Factoring, Credit Πιστής Ιδιωτών, Προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου, IMS, Πιστοποίηση Επενδυτικών Συμβουλών Επάρκειας Β΄ (Πιστ. Νο 4143) Ευρωσυστήματος Τραπέζης Ελλάδος, Κανονιστική Συμμόρφωση, Mifid & Mifid Επενδυτικών Υπηρεσιών, COACHING, NorKom Cash Management, Διαχείριση Απόδοσης, ΕΣΠΑ 2007-2013, Active Management, Credit Express, ECDL).

< Αρχική Σελίδα